executive
JP Balakrisnan
Mr. Jai Prakash Balakrishnan

(Patron)

002
Mr. A.N Pandey

(President)

IMG-20170623-WA0009
Sudhir k. Shah

(Vice President)

003
Mr. Bheem Singh

(Genral Secretary)

004
Mr. Ajit Jain

(Treasurer)

005
Mr. Shashi Kant Singh

(Member)

006
Mrs. Kamlesh Verma

(Member)

007
Mrs. Shanti Singh

(Member)

009
Mrs. Archana Trivedi

(Member)

010
Mr. Pratap Bhan

(Member)